A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Čína - Průvodce

Původní osídlení na území dnešní Číny patří k nejstarším na světě. Dokazují to archeologické nálezy tzv. Pekingského člověka, objevené ve 20. letech 20. století v jeskyních v blízkosti Pekingu. Ty dokládají existenci člověka v oblasti zhruba již před 400 tisíci lety.

Vznik prvního státu se datuje do poloviny 3. tisíciletí př. Kr., ale jeho vliv se soustřeďoval pouze na území centrální oblasti kolem řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Jang-c\'-ťiang, zatímco ostatní oblasti dnešní Číny byly buď liduprázdné nebo osídleny „barbary“. Po vzniku mnoha menších států a vystřídání mnoha vládnoucích dynastií se stává významným mezníkem rok 221 př.Kr., kdy byla země sjednocena dynastií Čchin (odtud název Čína). Další významnou dynastií byla Chan, za jejíž vlády nastal značný územní rozmach Číny a na západě byla v podstatě zformována dnešní podoba hranic. Za dynastie Tchang proběhlo začleňování jižních oblastí. Z kulturního hlediska byla velmi významnou dynastie Ming (1368 - 1644), z doby jejího vládnutí pochází mnoho kulturních památek.

Za počátek moderních dějin země lze považovat rok 1911, kdy byla zrušena monarchie a ustavena Čínská republika. O deset let později byla založena Komunistická strana Číny, zpočátku spolupracující s nacionalistickou stranou Kuomintang. V roce 1928 se podařilo předákovi Kuomintangu, generálu Čankajškovi, sjednotit celou Čínu pod svou vládou. Rok 1935 získal vedoucí pozici v komunistické straně Mao Zedong, který je celému světu známý jako Mao-Ce-tung. Po 2. světové válce se v občanské válce utkaly ozbrojené oddíly komunistů a Kuomintangu. Čankajšek se stáhl na Taiwan a 1. října 1949 byla na náměstí Tian'anmen vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR).

Krátce poté, v roce 1950, Čína na základě tzv. Mírové smlouvy připojuje ke svému území Tibet . Okupace Tibetu Čínou je dnes z pohledu západního světa velice problematickým tématem. V čele ČLR stanul Mao-Ce-tung a ke konci 50. let prosadil „Velký skok“, což měl být radikální pokrok v rozvoji zemědělství a průmyslu. Očekávaný úspěch se však nedostavil. Roku 1966 začala „kulturní revoluce“, která usilovala o proměny ve společnosti a její modernizaci, výsledkem byl pouze chaos, rozsáhlé represe vůči politickým odpůrcům a také značné ztráty kulturního dědictví. Éra kulturní revoluce končí smrtí Mao-Ce-tunga v roce 1976 a je pokládána za jedno z nejnešťastnějších období čínských moderních dějin. V roce 1997 proběhlo předání britské kolonie Hongkong pod plnou čínskou svrchovanost s tím, že budou zachována po dobu 50 let některá specifika (zejména tržní ekonomika). Obdobně se součástí Číny stala 20. 12. 1999 i bývalá portugalská kolonie Macao. V současné době se zdá, že komunisté v Číně mají stále pevný status. Nepřipouští politickou opozici, vůči politickým nepřátelům tvrdě zasahují. Vlivem velkého hospodářského rozmachu a zvyšující se kvality života prostých Číňanů se pravděpodobně nemusejí obávat o svou pozici v čele státu, i když určité liberalizační tendence a politika uvolňování se zdají být nevyhnutelnými.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud